Wat is JCI

JCI in woord en beeld!

Organisatie

JCI, Junior Chamber International, is een internationale organisatie van jonge leiders en ondernemende mensen (18 tot 40 jaar). Door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten, groeien zij tot toekomstgerichte ondernemers. De vier basispijlers waarrond JCI-leden evolueren zijn

  • Individu
  • Gemeenschap
  • Internationalisme
  • Business

De organisatie telt wereldwijd 200.000 leden in meer dan 100 landen en 5000 steden. In Vlaanderen zijn er meer dan 1000 leden, waarvan een kleine 50 bij JCI Gent Artevelde.

De missie van JCI luidt als volgt : “Het aanbieden van groeikansen die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.”

JCI laat zich niet in één woord omschrijven, het is geen serviceclub, het is geen liefdadigheidsinstelling, het is geen opleidingscentrum, het is geen pure netwerking vereniging, maar een combinatie van dit alles en nog héél véél meer. Onder het motto ‘al doende leert men’ kan je binnen JCI immers bouwen aan je persoonlijke ontwikkeling op een manier waar dit nergens anders mogelijk is. Binnen JCI Vlaanderen is er daarom een uitgebreid vormingsprogramma dat kan gevolgd worden tegen zeer scherpe prijzen.

Ondek nu wat JCI en JCI Gent Artevelde te bieden hebben en aarzel niet om contact op te nemen, … of beter nog, kom gewoon eens langs.

De 4 pijlers

Individu

Elk lid van JCI staat in voor haar persoonlijke ontwikkeling. JCI biedt haar leden een platform om via projectwerking zichzelf te vormen op persoonlijk en inter-individueel niveau. In de hoedanigheid van verantwoordelijken en directeurs van projecten biedt JCI vele mogelijkheden om uw talenten te ontwikkelen.

De pijler individu wordt ook vertaald in het trainingsaanbod van ons eigen vormingsintituut (Training Institute Flanders of kortweg TIF). TIF biedt een gevarieerd aanbod aan opleidingen die door elk lid aan een kleine bijdrage gevolgd kunnen worden. Door het helpen van de individuele leden met het verwerven van ervaring in het nemen van beslissingen, draagt JCI bij tot de ontwikkeling van de gemeenschap van morgen en haar zakelijke leaders.

Een unieke kans dus om de persoonlijke ontwikkeling te versneller en naar een hoger niveau te brengen!

Gemeenschap

Elk jaar onderneemt JCI, in meer dan 9.000 gemeenschappen, duizenden projecten die allemaal een positief effect voor de gemeenschap beogen. De bedoeling is een evolutie van onze gemeenschap te analyseren, om samen te zoeken naar oplossingen voor de problemen binnen onze samenleving. Omdat JCI Gent Artevelde zeer veel belang hecht aan deze de ondersteuning van de gemeenschap, hebben we hiervoor zelfs een permanente commissie opgericht, Yes We Care!

Business

JCI verstrekt haar leden de nodige contacten, het beleid en persoonlijke ontwikkeling op zakelijk vlak door talrijke forums en programma’s waardoor ze zich kunnen ontwikkelen als jonge ondernemers en zakenmensen. JCI moedigt heel sterk de zakelijke ontwikkeling aan om in alle landen de armoede en menselijk leed te bestrijden.

JCI bied een unieke manier van netwerken aan, waar een zeer ongedwongen sfeer het eigenlijke netwerken alleen maar te goede komt. Dit alles is vanzelfsprekend niet alleen in eigen stad of land, maar ook internationaal over de hele wereld, want JCI Gent-Artevelde heeft een zeer actieve internationale werking.

Internationalisme

In een wereld waarin onderlinge afhankelijkheid steeds groter wordt, beseffen de leden dat internationale samenwerking, verdraagzaamheid en vrede meer dan ooit nodig is. Binnen de internationale JCI-beweging krijgen de leden talrijke kansen om de globale vragen te begrijpen en er zich in te engageren. Door internationale conferenties, academies, twinningcharters, zakelijke contacten, krijgen de leden JCI de kans hun bereidwilligheid te promoten.

Zoals eerder vermeld is JCI Gent Artevelde zeer actief op het internationale platform. Ieder jaar is er een commissie “twinning”, die zich ontfermt over internationale contacten en zeer actief gaat samenwerken op diverse vlakken.

Op dit moment hebben we 4 twinning partners:

  • JCI Auxerre in Frankrijk
  • JCI Würzburg in Duitsland
  • JCI Jyväskylä in Finland
  • JCI Sankt-Vith in België